Aktuality

[15. 12. 2023]

Předběžná cena tepla 2024

Valná hromada společnosti TEPLO Kopřivnice s.r.o. dne 7. 12. 2023 schválila kalkulaci předběžné ceny tepla pro rok 2024 takto:

Cena tepelné energie, produktů a služeb

Při dodávce tepelné energie v lokalitě Kopřivnice bude uplatněna od 1. 1. 2024 předběžná cena za dodávku tepla, stanovená dle Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2021 ze dne 16. září 2021 ve znění pozdějších předpisů takto:

Předběžná cena tepla pro vytápění a ohřev teplé vody 

a)           V místě předání z rozvodu tepla                            825,75  Kč/GJ bez DPH

b)           V místě předání z objektové předávací stanice       924,77  Kč/GJ bez DPH

c)           K ceně tepla bude dopočtena DPH dle platných předpisů

[10. 10. 2023]

Zahájení vytápění

Dle vyhlášky 194/2007 Sb. otopné období začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku. Dodávka tepelné energie se zahájí v otopném období, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod +13 °C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 °C pro následující den. Průměrnou denní teplotou venkovního vzduchu je čtvrtina součtu venkovních teplot měřených ve stínu s vyloučením vlivu sálání okolních ploch v 7:00, 14:00 a ve 21:00 hod., přičemž teplota měřená ve 21:00 hod. se počítá dvakrát.

TEPLO Kopřivnice měří a vyhodnocuje venkovní teploty ve městě a podle toho zahájí, přeruší nebo ukončí vytápění. Podmínky pro zahájení topné sezony byly naplněny dne 10.10.2023 a vytápění spuštěno. V této souvislosti sdělujeme, že na základě žádosti oprávněného zástupce odběratele (předseda, vlastník) však není problém vytápění spustit nebo zastavit i mimo vyhláškou stanovené podmínky. Je tedy nutné se dohodnout v domě poslat prostřednictvím oprávněného zástupce e-mail na jan.klosik@teplokoprivnice.cz.   Následně topení operativně spustíme nebo zastavíme. Děkujeme za pochopení.

Ing. Igor Kocurek

jednatel společnosti

[03. 07. 2023]

Přerušení dodávky tepla

Dobrý den,

KOMTERM Morava, s.r.o. oznamuje, že z důvodu plánovaných oprav a provádění revizí, které nelze za provozu teplárny provádět bude od čtvrtka dne 27.7.2023 v brzkých ranních hodinách přerušena dodávka tepla.

Obnovení dodávky tepla proběhne v neděli dne 30.7.2023 v průběhu dne.

 

Tímto se Vám omlouváme za vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Bc. Jan Klosík

provozní technik

[20. 02. 2023]

Cena tepla 2022

Společnost TEPLO Kopřivnice s.r.o. uzavřela rok 2022 a stanovila výslednou cenu tepla za rok 2022. Na základě kalkulace výsledné ceny tepla budou zákazníkům společnosti vystaveny a odeslány daňové doklady – vyúčtování dodávky tepla za období roku 2022.

Podklady pro výslednou kalkulaci tepla: Cena tepla 2022 Logo Acrobar reader

[09. 01. 2023]

Přerušení výroby tepla

TEPLO Kopřivnice s.r.o. oznamuje, že z důvodu prací na rekonstrukci hlavní rozvodny v areálu TATRA, která napájí celou provozovnu teplárny KOMTERMU Morava s.r.o. v Kopřivnici, proběhne v neděli 22.1.2023 od 8:00 – 10:00 hod plánovaná odstávka elektrické energie. Z tohoto důvodu bude společností KOMTERM Morava, s.r.o. přerušena výroba a distribuce tepla, což zároveň znamená přerušení přípravy tepla a teplé vody na území města Kopřivnice. Tímto se omlouváme všem odběratelům napojených na CZT za potíže, které nevznikly na naší straně a děkujeme za pochopení.

[15. 12. 2022]

Předběžná cena tepla 2023

Valná hromada společnosti TEPLO Kopřivnice s.r.o. dne 7. 12. 2022 schválila kalkulaci předběžné ceny tepla pro rok 2023 takto:

Cena tepelné energie, produktů a služeb

Při dodávce tepelné energie v lokalitě Kopřivnice bude uplatněna od 1. 1. 2023 předběžná cena za dodávku tepla, stanovená dle Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2021 ze dne 16. září 2021 ve znění pozdějších předpisů takto:

Předběžná cena tepla pro vytápění a ohřev teplé vody 

a)           V místě předání z rozvodu tepla                            636,21  Kč/GJ bez DPH

b)           V místě předání z objektové předávací stanice       710,90  Kč/GJ bez DPH

c)           K ceně tepla a studené vody bude dopočtena DPH dle platných předpisů

[13. 10. 2022]

Zrušení nařízení vlády č. 263/2022 Sb.

Dopis jednatele společnosti odběratelům ze dne 11.10.2022:

Vážení odběratelé,
včera jsem Vás informoval o možnosti čerpat příspěvek ve výši 4 500Kč na bytovou jednotku a Vaší povinnost doložit počty vlastněných bytů dle nařízení vlády č. 263/2022 Sb. Bohužel tato informace již nebyla pravdivá, protože předmětné nařízení vlády bylo vládou 5.10.2022 zrušeno a ve sbírce zákonů vyšlo v pátek 7.10.2022 – viz příloha. Tuto skutečnost jsem v médiích nezaznamenal a v pondělí 10.10.2022 Vám v e-mailu podal nesprávné informace. Sděluji tedy, že se ruší možnost čerpání příspěvku na teplo a také nemáte povinnost dokládat počty bytů které vlastníte. Zdůvodnění vlády je uvedeno v následujícím odkazu:

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vlada-schvalila-zastropovani-cen-energii–pomuze-jak-domacnostem–tak-firmam–270228/.

Tímto se omlouvám všem kteří již žádost podali za marně vynaložené úsilí a zbývajícím za čas věnovaný této korespondenci.

S pozdravem

Ing. Igor Kocurek

jednatel společnosti

[19. 09. 2022]

Informace odběratelům

Vážení odběratelé,
v pondělí 19.9.2022 nastaly podmínky dané vyhláškou pro zahájení topné sezony. Pokud budete mít zájem upravit parametry vytápění (nastavení jiné teploty, dobu útlumu apod) nebo teplé vody prosím kontaktujte našeho provozního technika Bc. Jana Klosíka, jan.klosik@teplokoprivnice.cz a ten na základě e-mailového požadavku úpravy provede. Důležité je, aby požadavek vznesla oprávněná osoba (předseda družstva nebo SVJ, statutární zástupce apod.).

Dále bych vás rád informoval o možnosti získat v roce 2023 příspěvek na dodávku tepla z CZT. Základem je do 30.11.2022 nám doložit počty bytů, které jsou na CZT napojeny. Podrobnosti máte uvedeny v příloze.

Závěrem bych vás rád informoval, že předběžná cena pro rok 2022 bude přibližně odpovídat ceně konečné. Jediné co může s cenou pohnout jsou klimatické podmínky (množství prodaných GJ), ale zatím tomu nic nenasvědčuje. Největší vstupní náklady (cenu tepelné a elektrické energie) máme ošetřeny a ty se nebudou do konce roku měnit.

Pro rok 2023 je situace mnohem složitější a v tuto chvíli Vám nejsem schopen říci nějaká přesná čísla. Určitě dojde k významnému navýšení nakupovaného tepla, které budeme muset v plné míře zohlednit v naší kalkulaci. Situace se mění každý měsíc, s naším dodavatelem intenzivně jednáme a prognózy zpřesňujeme. Jakmile se situace vyjasní budeme vás neprodleně informovat.

Děkuji za pochopení.

S pozdravem

Ing. Igor Kocurek

jednatel společnosti

Příloha:

Příspěvek na úhradu nákladů na teplo.pdf

formular2.docx

[27. 06. 2022]

Přerušení dodávky tepla

Dodavatel tepla společnost KOMTERM Morava, s.r.o. oznamuje, že z důvodu plánovaných oprav a provádění revizí, které nelze za provozu teplárny provádět bude od čtvrtka dne 28.7.2022 v brzkých ranních hodinách přerušena dodávka tepla.

Obnovení dodávky tepla proběhne v neděli dne 31.7.2022 v dopoledních hodinách.

 

Tímto se Vám omlouváme za vniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Ing. Igor Kocurek
jednatel společnosti

[28. 02. 2022]

Cena tepla 2021

Společnost TEPLO Kopřivnice s.r.o. uzavřela rok 2021 a stanovila výslednou cenu tepla za rok 2021. Na základě kalkulace výsledné ceny tepla byly zákazníkům společnosti vystaveny a odeslány daňové doklady – vyúčtování dodávky tepla za období roku 2021.

Podklady pro výslednou kalkulaci tepla:   Cena tepla 2021  Logo Acrobar reader

 
 
 
 
TEPLO Kopřivnice s.r.o.