Aktuality

[03. 07. 2023]

Přerušení dodávky tepla

Dobrý den,

KOMTERM Morava, s.r.o. oznamuje, že z důvodu plánovaných oprav a provádění revizí, které nelze za provozu teplárny provádět bude od čtvrtka dne 27.7.2023 v brzkých ranních hodinách přerušena dodávka tepla.

Obnovení dodávky tepla proběhne v neděli dne 30.7.2023 v průběhu dne.

 

Tímto se Vám omlouváme za vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Bc. Jan Klosík

provozní technik

[20. 02. 2023]

Cena tepla 2022

Společnost TEPLO Kopřivnice s.r.o. uzavřela rok 2022 a stanovila výslednou cenu tepla za rok 2022. Na základě kalkulace výsledné ceny tepla budou zákazníkům společnosti vystaveny a odeslány daňové doklady – vyúčtování dodávky tepla za období roku 2022.

Podklady pro výslednou kalkulaci tepla: Cena tepla 2022 Logo Acrobar reader

[09. 01. 2023]

Přerušení výroby tepla

TEPLO Kopřivnice s.r.o. oznamuje, že z důvodu prací na rekonstrukci hlavní rozvodny v areálu TATRA, která napájí celou provozovnu teplárny KOMTERMU Morava s.r.o. v Kopřivnici, proběhne v neděli 22.1.2023 od 8:00 – 10:00 hod plánovaná odstávka elektrické energie. Z tohoto důvodu bude společností KOMTERM Morava, s.r.o. přerušena výroba a distribuce tepla, což zároveň znamená přerušení přípravy tepla a teplé vody na území města Kopřivnice. Tímto se omlouváme všem odběratelům napojených na CZT za potíže, které nevznikly na naší straně a děkujeme za pochopení.

[15. 12. 2022]

Předběžná cena tepla 2023

Valná hromada společnosti TEPLO Kopřivnice s.r.o. dne 7. 12. 2022 schválila kalkulaci předběžné ceny tepla pro rok 2023 takto:

Cena tepelné energie, produktů a služeb

Při dodávce tepelné energie v lokalitě Kopřivnice bude uplatněna od 1. 1. 2023 předběžná cena za dodávku tepla, stanovená dle Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2021 ze dne 16. září 2021 ve znění pozdějších předpisů takto:

Předběžná cena tepla pro vytápění a ohřev teplé vody 

a)           V místě předání z rozvodu tepla                            623,21  Kč/GJ bez DPH

b)           V místě předání z objektové předávací stanice       710,90  Kč/GJ bez DPH

c)           K ceně tepla a studené vody bude dopočtena DPH dle platných předpisů

[13. 10. 2022]

Zrušení nařízení vlády č. 263/2022 Sb.

Dopis jednatele společnosti odběratelům ze dne 11.10.2022:

Vážení odběratelé,
včera jsem Vás informoval o možnosti čerpat příspěvek ve výši 4 500Kč na bytovou jednotku a Vaší povinnost doložit počty vlastněných bytů dle nařízení vlády č. 263/2022 Sb. Bohužel tato informace již nebyla pravdivá, protože předmětné nařízení vlády bylo vládou 5.10.2022 zrušeno a ve sbírce zákonů vyšlo v pátek 7.10.2022 – viz příloha. Tuto skutečnost jsem v médiích nezaznamenal a v pondělí 10.10.2022 Vám v e-mailu podal nesprávné informace. Sděluji tedy, že se ruší možnost čerpání příspěvku na teplo a také nemáte povinnost dokládat počty bytů které vlastníte. Zdůvodnění vlády je uvedeno v následujícím odkazu:

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vlada-schvalila-zastropovani-cen-energii–pomuze-jak-domacnostem–tak-firmam–270228/.

Tímto se omlouvám všem kteří již žádost podali za marně vynaložené úsilí a zbývajícím za čas věnovaný této korespondenci.

S pozdravem

Ing. Igor Kocurek

jednatel společnosti

[19. 09. 2022]

Informace odběratelům

Vážení odběratelé,
v pondělí 19.9.2022 nastaly podmínky dané vyhláškou pro zahájení topné sezony. Pokud budete mít zájem upravit parametry vytápění (nastavení jiné teploty, dobu útlumu apod) nebo teplé vody prosím kontaktujte našeho provozního technika Bc. Jana Klosíka, jan.klosik@teplokoprivnice.cz a ten na základě e-mailového požadavku úpravy provede. Důležité je, aby požadavek vznesla oprávněná osoba (předseda družstva nebo SVJ, statutární zástupce apod.).

Dále bych vás rád informoval o možnosti získat v roce 2023 příspěvek na dodávku tepla z CZT. Základem je do 30.11.2022 nám doložit počty bytů, které jsou na CZT napojeny. Podrobnosti máte uvedeny v příloze.

Závěrem bych vás rád informoval, že předběžná cena pro rok 2022 bude přibližně odpovídat ceně konečné. Jediné co může s cenou pohnout jsou klimatické podmínky (množství prodaných GJ), ale zatím tomu nic nenasvědčuje. Největší vstupní náklady (cenu tepelné a elektrické energie) máme ošetřeny a ty se nebudou do konce roku měnit.

Pro rok 2023 je situace mnohem složitější a v tuto chvíli Vám nejsem schopen říci nějaká přesná čísla. Určitě dojde k významnému navýšení nakupovaného tepla, které budeme muset v plné míře zohlednit v naší kalkulaci. Situace se mění každý měsíc, s naším dodavatelem intenzivně jednáme a prognózy zpřesňujeme. Jakmile se situace vyjasní budeme vás neprodleně informovat.

Děkuji za pochopení.

S pozdravem

Ing. Igor Kocurek

jednatel společnosti

Příloha:

Příspěvek na úhradu nákladů na teplo.pdf

formular2.docx

[27. 06. 2022]

Přerušení dodávky tepla

Dodavatel tepla společnost KOMTERM Morava, s.r.o. oznamuje, že z důvodu plánovaných oprav a provádění revizí, které nelze za provozu teplárny provádět bude od čtvrtka dne 28.7.2022 v brzkých ranních hodinách přerušena dodávka tepla.

Obnovení dodávky tepla proběhne v neděli dne 31.7.2022 v dopoledních hodinách.

 

Tímto se Vám omlouváme za vniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Ing. Igor Kocurek
jednatel společnosti

[28. 02. 2022]

Cena tepla 2021

Společnost TEPLO Kopřivnice s.r.o. uzavřela rok 2021 a stanovila výslednou cenu tepla za rok 2021. Na základě kalkulace výsledné ceny tepla byly zákazníkům společnosti vystaveny a odeslány daňové doklady – vyúčtování dodávky tepla za období roku 2021.

Podklady pro výslednou kalkulaci tepla:   Cena tepla 2021  Logo Acrobar reader

[12. 11. 2021]

Ceny tepla v roce 2021 a 2022

Informace o cenách tepla v letošním a příštím roce jsme zveřejnili v Kopřivnických novinách ze dne 11.11.2021.

Odkaz zde

[30. 06. 2021]

Letní odstávka dodávky tepla 2021

Na základě informace od dodavatele tepla společnosti KOMTERM Morava s.r.o. o letní odstávce sdělujeme našim odběratelům, že dodávka tepla a teplé vody bude přerušena

ve středu dne 28.7.2021 ve večerních hodinách.

Obnovení dodávky tepla proběhne

v neděli dne 1.8.2021 ve večerních hodinách.

Tímto se Vám omlouváme za vniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Ing. Igor Kocurek

jednatel společnosti

 
 
 
 
TEPLO Kopřivnice s.r.o.