Cena tepla 2017

Společnost TEPLO Kopřivnice s.r.o. uzavřela rok 2017 a stanovila výslednou cenu tepla za rok 2017. Na základě kalkulace výsledné ceny tepla byly zákazníkům společnosti vystaveny faktury za dodávku tepla za období roku 2017.

Podklady pro konečnou kalkulaci tepla: TEPLO Kopřivnice – cena tepla 2017 Logo Acrobar reader

 
 
 
 
TEPLO Kopřivnice s.r.o.