Cena tepla 2018

Společnost TEPLO Kopřivnice s.r.o. uzavřela rok 2018 a stanovila výslednou cenu tepla za rok 2018. Na základě kalkulace výsledné ceny tepla byly zákazníkům společnosti vystaveny faktury za dodávku tepla za období roku 2018.

Podklady pro konečnou kalkulaci tepla: Cena tepla 2018.pdf Logo Acrobar reader

 
 
 
 
TEPLO Kopřivnice s.r.o.