Cena tepla 2019

Společnost TEPLO Kopřivnice s.r.o. uzavřela rok 2019 a stanovila výslednou cenu tepla za rok 2019. Na základě kalkulace výsledné ceny tepla byly zákazníkům společnosti vystaveny faktury za dodávku tepla za období roku 2019.

Podklady pro konečnou kalkulaci tepla: Cena tepla 2019   Logo Acrobar reader

 
 
 
 
TEPLO Kopřivnice s.r.o.