Cena tepla 2020

Společnost TEPLO Kopřivnice s.r.o. uzavřela rok 2020 a stanovila výslednou cenu tepla za rok 2020. Na základě kalkulace výsledné ceny tepla byly zákazníkům společnosti vystaveny a odeslány faktury za dodávku tepla za období roku 2020.

Podklady pro konečnou kalkulaci tepla:   Cena tepla 2020   Logo Acrobar reader

 
 
 
 
TEPLO Kopřivnice s.r.o.