Cena tepla 2021

Společnost TEPLO Kopřivnice s.r.o. uzavřela rok 2021 a stanovila výslednou cenu tepla za rok 2021. Na základě kalkulace výsledné ceny tepla byly zákazníkům společnosti vystaveny a odeslány daňové doklady – vyúčtování dodávky tepla za období roku 2021.

Podklady pro výslednou kalkulaci tepla:   Cena tepla 2021  Logo Acrobar reader

 
 
 
 
TEPLO Kopřivnice s.r.o.