Informace odběratelům

Vážení odběratelé,
v pondělí 19.9.2022 nastaly podmínky dané vyhláškou pro zahájení topné sezony. Pokud budete mít zájem upravit parametry vytápění (nastavení jiné teploty, dobu útlumu apod) nebo teplé vody prosím kontaktujte našeho provozního technika Bc. Jana Klosíka, jan.klosik@teplokoprivnice.cz a ten na základě e-mailového požadavku úpravy provede. Důležité je, aby požadavek vznesla oprávněná osoba (předseda družstva nebo SVJ, statutární zástupce apod.).

Dále bych vás rád informoval o možnosti získat v roce 2023 příspěvek na dodávku tepla z CZT. Základem je do 30.11.2022 nám doložit počty bytů, které jsou na CZT napojeny. Podrobnosti máte uvedeny v příloze.

Závěrem bych vás rád informoval, že předběžná cena pro rok 2022 bude přibližně odpovídat ceně konečné. Jediné co může s cenou pohnout jsou klimatické podmínky (množství prodaných GJ), ale zatím tomu nic nenasvědčuje. Největší vstupní náklady (cenu tepelné a elektrické energie) máme ošetřeny a ty se nebudou do konce roku měnit.

Pro rok 2023 je situace mnohem složitější a v tuto chvíli Vám nejsem schopen říci nějaká přesná čísla. Určitě dojde k významnému navýšení nakupovaného tepla, které budeme muset v plné míře zohlednit v naší kalkulaci. Situace se mění každý měsíc, s naším dodavatelem intenzivně jednáme a prognózy zpřesňujeme. Jakmile se situace vyjasní budeme vás neprodleně informovat.

Děkuji za pochopení.

S pozdravem

Ing. Igor Kocurek

jednatel společnosti

Příloha:

Příspěvek na úhradu nákladů na teplo.pdf

formular2.docx

 
 
 
 
TEPLO Kopřivnice s.r.o.