Kontrola předběžné ceny tepla pro rok 2023

V říjnu 2023 vyzval Energetický regulační úřad společnost TEPLO Kopřivnice s.r.o. k předložení podkladů a informací souvisejících s předběžnou cenou tepelné energie pro rok 2023 v cenové lokalitě Kopřivnice.

V rámci působnosti Energetického regulačního úřadu bylo provedeno šetření kalkulací předběžných cen tepelné energie pro rok 2023. Energetický regulační úřad v dubnu 2024 sdělil, že neshledal důvod k zahájení kontroly dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

 
 
 
 
TEPLO Kopřivnice s.r.o.