Předběžná cena tepla 2023

Valná hromada společnosti TEPLO Kopřivnice s.r.o. dne 7. 12. 2022 schválila kalkulaci předběžné ceny tepla pro rok 2023 takto:

Cena tepelné energie, produktů a služeb

Při dodávce tepelné energie v lokalitě Kopřivnice bude uplatněna od 1. 1. 2023 předběžná cena za dodávku tepla, stanovená dle Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2021 ze dne 16. září 2021 ve znění pozdějších předpisů takto:

Předběžná cena tepla pro vytápění a ohřev teplé vody 

a)           V místě předání z rozvodu tepla                            636,21  Kč/GJ bez DPH

b)           V místě předání z objektové předávací stanice       710,90  Kč/GJ bez DPH

c)           K ceně tepla a studené vody bude dopočtena DPH dle platných předpisů

 
 
 
 
TEPLO Kopřivnice s.r.o.