Předběžná cena tepla 2021

Valná hromada společnosti TEPLO Kopřivnice s.r.o. dne 9. 12. 2020 schválila kalkulaci předběžné ceny tepla pro rok 2021 takto:

Cena tepelné energie, produktů a služeb

Při dodávce tepelné energie v lokalitě Kopřivnice bude uplatněna od 1. 1. 2021 předběžná cena za dodávku tepla, stanovená dle Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2015 ze dne 6. listopadu 2015 ve znění pozdějších předpisů takto:

Předběžná cena tepla pro vytápění a ohřev teplé vody 

a)           V místě předání z rozvodu tepla                            341,63  Kč/GJ bez DPH

b)           V místě předání z objektové předávací stanice       420,65  Kč/GJ bez DPH

c)           K ceně tepla a studené vody bude dopočtena DPH dle platných předpisů

 
 
 
 
TEPLO Kopřivnice s.r.o.