Výběrové řízení na dodavatele

Vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele díla – realizaci projektu Modernizace CZT Kopřivnice a KVET Kopřivnice

 

 
 
 
 
TEPLO Kopřivnice s.r.o.