Zahájení vytápění

Dle vyhlášky 194/2007 Sb. otopné období začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku. Dodávka tepelné energie se zahájí v otopném období, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod +13 °C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 °C pro následující den. Průměrnou denní teplotou venkovního vzduchu je čtvrtina součtu venkovních teplot měřených ve stínu s vyloučením vlivu sálání okolních ploch v 7:00, 14:00 a ve 21:00 hod., přičemž teplota měřená ve 21:00 hod. se počítá dvakrát.

TEPLO Kopřivnice měří a vyhodnocuje venkovní teploty ve městě a podle toho zahájí, přeruší nebo ukončí vytápění. Podmínky pro zahájení topné sezony byly naplněny dne 10.10.2023 a vytápění spuštěno. V této souvislosti sdělujeme, že na základě žádosti oprávněného zástupce odběratele (předseda, vlastník) však není problém vytápění spustit nebo zastavit i mimo vyhláškou stanovené podmínky. Je tedy nutné se dohodnout v domě poslat prostřednictvím oprávněného zástupce e-mail na jan.klosik@teplokoprivnice.cz.   Následně topení operativně spustíme nebo zastavíme. Děkujeme za pochopení.

Ing. Igor Kocurek

jednatel společnosti

 
 
 
 
TEPLO Kopřivnice s.r.o.