Zrušení nařízení vlády č. 263/2022 Sb.

Dopis jednatele společnosti odběratelům ze dne 11.10.2022:

Vážení odběratelé,
včera jsem Vás informoval o možnosti čerpat příspěvek ve výši 4 500Kč na bytovou jednotku a Vaší povinnost doložit počty vlastněných bytů dle nařízení vlády č. 263/2022 Sb. Bohužel tato informace již nebyla pravdivá, protože předmětné nařízení vlády bylo vládou 5.10.2022 zrušeno a ve sbírce zákonů vyšlo v pátek 7.10.2022 – viz příloha. Tuto skutečnost jsem v médiích nezaznamenal a v pondělí 10.10.2022 Vám v e-mailu podal nesprávné informace. Sděluji tedy, že se ruší možnost čerpání příspěvku na teplo a také nemáte povinnost dokládat počty bytů které vlastníte. Zdůvodnění vlády je uvedeno v následujícím odkazu:

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vlada-schvalila-zastropovani-cen-energii–pomuze-jak-domacnostem–tak-firmam–270228/.

Tímto se omlouvám všem kteří již žádost podali za marně vynaložené úsilí a zbývajícím za čas věnovaný této korespondenci.

S pozdravem

Ing. Igor Kocurek

jednatel společnosti

 
 
 
 
TEPLO Kopřivnice s.r.o.