Archív

Archív dle kategorie ‘Aktuality’

Předběžná cena tepla 2024

Valná hromada společnosti TEPLO Kopřivnice s.r.o. dne 7. 12. 2023 schválila kalkulaci předběžné ceny tepla pro rok 2024 takto: Cena tepelné energie, produktů a služeb Při dodávce tepelné energie v lokalitě Kopřivnice bude uplatněna od 1. 1. 2024 předběžná cena za dodávku tepla, stanovená dle Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2021 ze dne 16. září 2021 ve znění pozdějších předpisů […]

Zahájení vytápění

Dle vyhlášky 194/2007 Sb. otopné období začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku. Dodávka tepelné energie se zahájí v otopném období, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod +13 °C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 °C pro následující den. Průměrnou denní […]

Přerušení dodávky tepla

Dobrý den, KOMTERM Morava, s.r.o. oznamuje, že z důvodu plánovaných oprav a provádění revizí, které nelze za provozu teplárny provádět bude od čtvrtka dne 27.7.2023 v brzkých ranních hodinách přerušena dodávka tepla. Obnovení dodávky tepla proběhne v neděli dne 30.7.2023 v průběhu dne.   Tímto se Vám omlouváme za vzniklé potíže a děkujeme za pochopení. Bc. Jan Klosík […]

Cena tepla 2022

Společnost TEPLO Kopřivnice s.r.o. uzavřela rok 2022 a stanovila výslednou cenu tepla za rok 2022. Na základě kalkulace výsledné ceny tepla budou zákazníkům společnosti vystaveny a odeslány daňové doklady – vyúčtování dodávky tepla za období roku 2022. Podklady pro výslednou kalkulaci tepla: Cena tepla 2022

Přerušení výroby tepla

TEPLO Kopřivnice s.r.o. oznamuje, že z důvodu prací na rekonstrukci hlavní rozvodny v areálu TATRA, která napájí celou provozovnu teplárny KOMTERMU Morava s.r.o. v Kopřivnici, proběhne v neděli 22.1.2023 od 8:00 – 10:00 hod plánovaná odstávka elektrické energie. Z tohoto důvodu bude společností KOMTERM Morava, s.r.o. přerušena výroba a distribuce tepla, což zároveň znamená přerušení přípravy tepla a teplé vody […]

Předběžná cena tepla 2023

Valná hromada společnosti TEPLO Kopřivnice s.r.o. dne 7. 12. 2022 schválila kalkulaci předběžné ceny tepla pro rok 2023 takto: Cena tepelné energie, produktů a služeb Při dodávce tepelné energie v lokalitě Kopřivnice bude uplatněna od 1. 1. 2023 předběžná cena za dodávku tepla, stanovená dle Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2021 ze dne 16. září 2021 ve znění pozdějších předpisů […]

Zrušení nařízení vlády č. 263/2022 Sb.

Dopis jednatele společnosti odběratelům ze dne 11.10.2022: Vážení odběratelé, včera jsem Vás informoval o možnosti čerpat příspěvek ve výši 4 500Kč na bytovou jednotku a Vaší povinnost doložit počty vlastněných bytů dle nařízení vlády č. 263/2022 Sb. Bohužel tato informace již nebyla pravdivá, protože předmětné nařízení vlády bylo vládou 5.10.2022 zrušeno a ve sbírce zákonů vyšlo […]

Informace odběratelům

Vážení odběratelé, v pondělí 19.9.2022 nastaly podmínky dané vyhláškou pro zahájení topné sezony. Pokud budete mít zájem upravit parametry vytápění (nastavení jiné teploty, dobu útlumu apod) nebo teplé vody prosím kontaktujte našeho provozního technika Bc. Jana Klosíka, jan.klosik@teplokoprivnice.cz a ten na základě e-mailového požadavku úpravy provede. Důležité je, aby požadavek vznesla oprávněná osoba (předseda družstva nebo […]

Přerušení dodávky tepla

Dodavatel tepla společnost KOMTERM Morava, s.r.o. oznamuje, že z důvodu plánovaných oprav a provádění revizí, které nelze za provozu teplárny provádět bude od čtvrtka dne 28.7.2022 v brzkých ranních hodinách přerušena dodávka tepla. Obnovení dodávky tepla proběhne v neděli dne 31.7.2022 v dopoledních hodinách.   Tímto se Vám omlouváme za vniklé potíže a děkujeme za pochopení. Ing. Igor Kocurek […]

Cena tepla 2021

Společnost TEPLO Kopřivnice s.r.o. uzavřela rok 2021 a stanovila výslednou cenu tepla za rok 2021. Na základě kalkulace výsledné ceny tepla byly zákazníkům společnosti vystaveny a odeslány daňové doklady – vyúčtování dodávky tepla za období roku 2021. Podklady pro výslednou kalkulaci tepla:   Cena tepla 2021 

 
 
 
TEPLO Kopřivnice s.r.o.