Archív

Archív dle kategorie ‘Nezařazené’

Letní odstávka

Kopřivnice dne 10.7.2015 Na základě informace od dodavatele tepla společnosti KOMTERM Morava s.r.o. o letní odstávce sdělujeme našim odběratelům, že dodávka tepla a teplé vody bude přerušena  ve středu 29.7.2015 ve večerních hodinách. Dodávka tepla a teplé vody bude opětovně zahájena v neděli 2.8.2015 ve večerních hodinách. Ing. Igor Kocurek jednatel společnosti

Změna kontaktů

Upozorňujeme na změnu kontaktů – stránka „Kontakty“

TEPLO Kopřivnice a KOMTERM, a.s. získali cenu Projekt roku 2014

V Hradci Králové dne 22. 4. 2015 Z tiskové zprávy Teplárenského sdružení České republiky. (Celý text tiskové zprávy: Projekty_roku_2014_vyhodnoceni ) Tradiční vyhlášení výsledků 13. ročníku Projektů roku proběhlo při slavnostním večeru Dnů teplárenství a energetiky v Tereziánském dvoře v Hradci Králové. Ceny vítězným Projektům roku ve čtyřech soutěžních kategoriích předal předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Mirek Topolánek, který uvedl: „Jsem […]

Kalkulace konečné ceny tepla za rok 2014

Valná hromada společnosti TEPLO Kopřivnice s.r.o. schválila  kalkulaci konečné ceny tepla za rok 2014. Na základě této kalkulace byly zákazníkům společnosti vystaveny faktury za dodávku tepla za období roku 2014. Podklady pro konečnou kalkulaci tepla:     Kalkulace ceny tepla 2014

Vyúčtování dodávky tepla 2014

Kopřivnice 10.2.2015 Společnost TEPLO Kopřivnice s.r.o. v roce 2014 uvedla do provozu projekt „Modernizace tepelných sítí města Kopřivnice“. Realizací tohoto projektu dochází v systému CZT k zásadním změnám, které se promítnou i do způsobu fakturace. Pro naše zákazníky jsme připravili souhrnou informaci o těchto změnách. Ke stažení je zde

Předběžná cena tepla pro rok 2015

Valná hromada společnosti TEPLO Kopřivnice s.r.o. dne 17.12.2014 schválila kalkulaci předběžné ceny tepla pro rok 2015 takto: Cena tepelné energie, produktů a služeb Při dodávce tepelné energie v lokalitě Kopřivnice bude uplatněna od 1. 1. 2015 předběžná cena za dodávku tepla, stanovená dle Cenového výměru Energetického regulačního úřadu č. 2/2012 ze dne 1. 11. 2013 ve znění pozdějších předpisů takto: […]

Informace pro odběratele tepla ze soustavy CZT

Kopřivnice 9.10.2014 V rámci rekonstrukce tepelných sítí města došlo k vypuštění topných systémů v objektech odběratelů. Společnost Teplo Kopřivnice žádá odběratele o spolupráci při zajištění jejich plného provozu – pro správnou funkci je potřeba odvzdušnit radiátory všech nájemců, tzn. otevřít ventily na maximum. Odvzdušnění soustavy je nejúčinnější v době odstávky systému, tedy ideálně v odpoledních hodinách při venkovních teplotách […]

Konečná cena tepla za rok 2013

Kopřivnice 18.2.2014 Valná hromada společnosti TEPLO Kopřivnice s.r.o. schválila na svém jednání dne 17.2.2014 kalkulaci konečné ceny tepla za rok 2013. Na základě této kalkulace byly zákazníkům společnosti vystaveny faktury za dodávku tepla za období roku 2013. Konečné vyúčtování – pro většinu odběratelů se jedná o vratku přeplatků záloh – proběhne do poloviny března 2014. […]

Předběžná cena tepla 2014

Valná hromada společnosti TEPLO Kopřivnice s.r.o. dne 16.12.2013 schválila kalkulaci předběžné ceny tepla pro rok 2014 takto: Cena tepelné energie, produktů a služeb Při dodávce tepelné energie pro odběrná místa a dodávková množství, sjednaná touto smlouvou, bude uplatněna od 1. 1. 2014 předběžná cena za dodávku (ve sjednaném místě předání), stanovená dle Cenového výměru Energetického regulačního úřadu […]

Zahájení realizace projektu Modernizace CZT Kopřivnice

V Kopřivnici 16.10.2013 Dne 10.10.2013 bylo zhotoviteli HOCHTIEF CZ a.s.  předáno staveniště stavby Modernizace tepelných sítí města Kopřivnice. Dle sdělení zhotovitele budou výkopové práce zahájeny dne 18.10.2013. Bližší informace o zahájení stavby jsou uvedeny zde    Zahájení realizace Informace o realizaci přináší i stránky města Kopřivnice

 
 
 
TEPLO Kopřivnice s.r.o.