Cena tepla

Informace o vývoji cen tepla v CZT Kopřivnice

Provozovatelem soustavy centrálního zásobování teplem v Kopřivnici je společnost TEPLO Kopřivnice s.r.o.

Dodavatelem tepla pro soustavu CZT je společnost Komterm a.s.

 
 
 
TEPLO Kopřivnice s.r.o.