Konečná cena tepla za rok 2012

Kopřivnice 28.2.2013

Valná hromada společnosti TEPLO Kopřivnice s.r.o. schválila na svém jednání dne 14.2.2013 kalkulaci konečné ceny tepla za rok 2012. Na základě této kalkulace byly zákazníkům společnosti vystaveny faktury za dodávku tepla za období roku 2012. Konečné vyúčtování – pro většinu odběratelů se jedná o vratku přeplatků záloh – proběhne do poloviny března 2013.

Bližší informace o kalkulaci cena tepla:    Logo Acrobar reader  Kalkulace cena tepla 2012

 
 
 
 
TEPLO Kopřivnice s.r.o.