Konečná cena tepla za rok 2013

Kopřivnice 18.2.2014

Valná hromada společnosti TEPLO Kopřivnice s.r.o. schválila na svém jednání dne 17.2.2014 kalkulaci konečné ceny tepla za rok 2013. Na základě této kalkulace byly zákazníkům společnosti vystaveny faktury za dodávku tepla za období roku 2013. Konečné vyúčtování – pro většinu odběratelů se jedná o vratku přeplatků záloh – proběhne do poloviny března 2014.

Bližší informace o kalkulaci cena tepla: Logo Acrobar reader Kalkulace ceny tepla 2013

 
 
 
 
TEPLO Kopřivnice s.r.o.