Předběžná cena tepla 2014

Valná hromada společnosti TEPLO Kopřivnice s.r.o. dne 16.12.2013 schválila kalkulaci předběžné ceny tepla pro rok 2014 takto:

Cena tepelné energie, produktů a služeb

Při dodávce tepelné energie pro odběrná místa a dodávková množství, sjednaná touto smlouvou, bude uplatněna od 1. 1. 2014 předběžná cena za dodávku (ve sjednaném místě předání), stanovená dle Cenového výměru Energetického regulačního úřadu č. 2/2012 ze dne 1. 11. 2013 ve znění pozdějších předpisů takto:

a)    Předběžná cena tepla pro vytápění                         544,69  Kč/GJ bez DPH

b)    Předběžná cena tepla pro ohřev teplé vody              503,60  Kč/GJ bez DPH

c)    Cena suroviny studené vody pro výrobu teplé vody je stanovena dle aktuálního platného ceníku dodavatele Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.

d)    K ceně tepla a studené vody bude dopočtena DPH dle platných předpisů 

Dokument ke stažení   Předběžná cena tepla pro rok 2014  Logo Acrobar reader

 
 
 
 
TEPLO Kopřivnice s.r.o.