Předběžná cena tepla pro rok 2015

Valná hromada společnosti TEPLO Kopřivnice s.r.o. dne 17.12.2014 schválila kalkulaci předběžné ceny tepla pro rok 2015 takto:

Cena tepelné energie, produktů a služeb

Při dodávce tepelné energie v lokalitě Kopřivnice bude uplatněna od 1. 1. 2015 předběžná cena za dodávku tepla, stanovená dle Cenového výměru Energetického regulačního úřadu č. 2/2012 ze dne 1. 11. 2013 ve znění pozdějších předpisů takto:

Předběžná cena tepla pro vytápění a ohřev teplé vody 

a)           V místě předání z rozvodu tepla                           420,17  Kč/GJ bez DPH

b)           V místě předání z objektové předávací stanice       514,29  Kč/GJ bez DPH

c)           K ceně tepla a studené vody bude dopočtena DPH dle platných předpisů   

 
 
 
 
TEPLO Kopřivnice s.r.o.