Předběžná cena tepla pro rok 2016

Valná hromada společnosti TEPLO Kopřivnice s.r.o. dne 10. 12. 2015 schválila kalkulaci předběžné ceny tepla pro rok 2016 takto:

Cena tepelné energie, produktů a služeb

Při dodávce tepelné energie v lokalitě Kopřivnice bude uplatněna od 1. 1. 2016 předběžná cena za dodávku tepla, stanovená dle Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2015 ze dne 6. listopadu 2015 ve znění pozdějších předpisů takto:

Předběžná cena tepla pro vytápění a ohřev teplé vody 

a)           V místě předání z rozvodu tepla                                 372,95  Kč/GJ bez DPH

b)           V místě předání z objektové předávací stanice       460,06  Kč/GJ bez DPH

c)           K ceně tepla a studené vody bude dopočtena DPH dle platných předpisů  

 
 
 
 
TEPLO Kopřivnice s.r.o.