TEPLO Kopřivnice a KOMTERM, a.s. získali cenu Projekt roku 2014

V Hradci Králové dne 22. 4. 2015

Z tiskové zprávy Teplárenského sdružení České republiky.

(Celý text tiskové zprávy: Projekty_roku_2014_vyhodnoceni Logo Acrobar reader)

Tradiční vyhlášení výsledků 13. ročníku Projektů roku proběhlo při slavnostním večeru Dnů teplárenství a energetiky v Tereziánském dvoře v Hradci Králové. Ceny vítězným Projektům roku ve čtyřech soutěžních kategoriích předal předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Mirek Topolánek, který uvedl: „Jsem rád, že i letos nebyl výběr jednoduchý, protože se přihlásila řada kvalitních projektů. To ukazuje, že i přes obecně velmi složitou situaci v energetice se v teplárenství stále daří dělat investice, které mají významný přínos pro životní prostředí našich měst a obcí.“

Titul Projekt roku v soustavách zásobování teplem a chladem za rok 2014 získaly:

Kategorie: Rozvoj a využití kombinované výroby elektřiny a tepla a obnovitelných zdrojů energie

KOMTERM, a.s. a TEPLO Kopřivnice s.r.o.: Výstavba nového zdroje na biomasu a modernizace soustavy zásobování teplem v Kopřivnici

Na přelomu let 2013 a 2014 byl v Kopřivnici spuštěn nový kotel spalující biomasu. Tím byl završen proces ekologizace a optimalizace výroby tepelné energie v místní teplárně, který společnost KOMTERM Morava započala v Kopřivnici už v roce 2005. V září pak byla společnosti KOMTERM podepsána s městem Kopřivnice 13letá smlouva na dodávku tepla, přičemž město zrekonstruovalo svoje rozvody, které vlastní a spravuje společnost TEPLO Kopřivnice. Zrekonstruováno a vybudováno bylo 14 km nových tepelných rozvodů, 178 nových kompaktních předávacích stanic a připojeno bylo dalších 26 nových odběrných míst. Projekt je modelovým příkladem spolupráce soukromého a veřejného sektoru.

Podrobnější informace o soutěži Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem a obsáhlý archiv soutěže najdete na internetových stránkách Teplárenského sdružení ČR: http://www.tscr.cz

v sekci Aktivity − Projekt roku

V1-102        Diplom_TEPLO_2014

 
 
 
 
TEPLO Kopřivnice s.r.o.