Žádost o připojení k soustavě zásobování teplem v Kopřivnici

TEPLO Kopřivnice s.r.o. vám nabízí jednoduchý postup, jakým si můžete ověřit možnosti případného budoucího napojení na soustavu SZT.

V případě, že v následujícím období uvažujete o rekonstrukci nebo modernizaci systému vytápění ve vašem objektu, můžete požádat TEPLO Kopřivnice s.r.o. o vypracování nezávazné nabídky na připojení k soustavě SZT.

Můžete nás také oslovit pomocí žádosti o připojení, která nám o Vás poskytne základní informace. Text žádosti je zde. Vyplněnou žádost nám zašlete e-mailem nebo poštou na adresu 

TEPLO Kopřivnice s.r.o., Štefánikova 1163, 72421 Kopřivnice

email: igor.kocurek@teplokoprivnice.cz

 
 
 
 
TEPLO Kopřivnice s.r.o.