Zahájení realizace projektu Modernizace CZT Kopřivnice

V Kopřivnici 16.10.2013

Dne 10.10.2013 bylo zhotoviteli HOCHTIEF CZ a.s.  předáno staveniště stavby Modernizace tepelných sítí města Kopřivnice.

Dle sdělení zhotovitele budou výkopové práce zahájeny dne 18.10.2013.

Bližší informace o zahájení stavby jsou uvedeny zde Logo Acrobar reader   Zahájení realizace

Informace o realizaci přináší i stránky města Kopřivnice

 
 
 
 
TEPLO Kopřivnice s.r.o.