Odkazy

Odkazy na stránky s problematikou výroby a rozvodu tepla:

Energetický regulační úřad

Často kladené dotazy oblast tepla – ERÚ

Cenová rozhodnutí ERÚ

Legislativa v oblasti dodávek tepelné energie – portál Zákony pro lidi – http://zakonprolidi.cz

Zákon 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) (k nahlédnutí zde )

Vyhláška 194/2007 Sb. kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům (k nahlédnutí  zde )

Vyhláška 405/2015 Sb. o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie (k nahlédnutí zde  )

Vyhláška 70/2016 Sb. o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích (k nahlédnutí zde ), platnost do 31.12.2021

Vyhláška 207/2021 Sb. o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích (k nahlédnutí zde) platnost od 1.1.2022

Teplárenské sdružení ČR

 
 
 
TEPLO Kopřivnice s.r.o.