Odkazy

Odkazy na stránky s problematikou výroby a rozvodu tepla:

Energetický regulační úřad

Často kladené dotazy oblast tepla – ERÚ

Cenová rozhodnutí ERÚ

Portál veřejné zprávy http://portal.gov.cz – Legislativa v oblasti dodávek tepelné energie:

Zákon 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) (ke stažení zde Logo Acrobar reader )

Vyhláška 194/2007 Sb. kterou  se  stanoví  pravidla  pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele  spotřeby  tepelné  energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody  a  požadavky  na  vybavení  vnitřních  tepelných  zařízení  budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům (ke stažení zde Logo Acrobar reader )

Vyhláška 366/2010 Sb. o způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé vody pro více odběrných míst (ke stažení zde Logo Acrobar reader )

Vyhláška 210/2011 Sb. o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb (ke stažení zde Logo Acrobar reader )

Vyhláška 478/2010 Sb. o způsobu výpočtu škody vzniklé držiteli licence neoprávněným odběrem tepla (ke stažení zde Logo Acrobar reader )

 
 
 
TEPLO Kopřivnice s.r.o.