Aktuality

[10. 01. 2017]

Předběžná cena tepla pro rok 2017

Valná hromada společnosti TEPLO Kopřivnice s.r.o. dne 6. 12. 2016 schválila kalkulaci předběžné ceny tepla pro rok 2017 takto:

Cena tepelné energie, produktů a služeb

Při dodávce tepelné energie v lokalitě Kopřivnice bude uplatněna od 1. 1. 2017 předběžná cena za dodávku tepla, stanovená dle Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2015 ze dne 6. listopadu 2015 ve znění pozdějších předpisů takto:

Předběžná cena tepla pro vytápění a ohřev teplé vody 

a)           V místě předání z rozvodu tepla                          369,50  Kč/GJ bez DPH

b)           V místě předání z objektové předávací stanice       442,78  Kč/GJ bez DPH

c)           K ceně tepla a studené vody bude dopočtena DPH dle platných předpisů  

[10. 06. 2016]

Letní odstávka 2016

Z důvodů letní odstávky teplárny společnosti KOMTERM Morava s.r.o. bude přerušena dodávka tepla a teplé vody odběratelům společnosti TEPLO Kopřivnice s.r.o. době

od čtvrtka 4.8.2016 do neděle 7.8.2016.

Sdělení dodavatele tepla: Odstávka Logo Acrobar reader

[13. 03. 2016]

Obnovení dodávek tepla dne 13.3.2016

Dle sdělení dodavatele tepla společnosti KOMTERM Morava s.r.o. se nepodařilo odstranit poruchu na zdroji tepla v předpokládaném čase, tj. do 6:00 hod dne 13.3. Dle sdělení dodavatele se jedná o zpoždění v řádu několika hodin.

Toto zpoždění se projeví i na obnovení dodávek tepla našim odběratelům. Předpokládáme plné obnovení dodávek tepla a teplé vody v odpoledních hodinách dnešního dne. 

[11. 03. 2016]

Odstávka dodávky tepla dne 13.3.2016

Dodavatel tepla společnost KOMTERM Morava s.r.o. oznámila odstávku v dodávce tepla:

Z důvodu netěsnosti na  potrubí na stanici doplňovacích čerpadel a provedení opravy této netěsnosti bude v neděli 13.3.2016 od 01:00 hod. do 06:00 hod. kompletně odstaven horkovod, tzn. včetně vypnutí cirkulace i doplňovacích čerpadel.

Všem zákazníkům se za vzniklé komplikace omlouváme. Jaromír Klement

S pozdravem,

Ing. Jaromír Klement, manažer provozu Kopřivnice

KOMTERM Morava, s.r.o.

[26. 02. 2016]

Kopřivnicé noviny o ceně tepla

Dne 25.2.2015 byl v Kopřivnických novinách uveřejněn článek s informacemi o ceně tepla v Kopřivnici v roce 2015.

Odkaz na článek je zde.

[26. 02. 2016]

Cena tepla za rok 2015

Společnost TEPLO Kopřivnice s.r.o. uzavřela rok 2015 a stanovila výslednou cenu tepla za rok 2015. Na základě kalkulace výsledné ceny tepla byly zákazníkům společnosti vystaveny faktury za dodávku tepla za období roku 2015.

Podklady pro konečnou kalkulaci tepla: Kalkulace ceny tepla 2015 Logo Acrobar reader

[21. 12. 2015]

Předběžná cena tepla pro rok 2016

Valná hromada společnosti TEPLO Kopřivnice s.r.o. dne 10. 12. 2015 schválila kalkulaci předběžné ceny tepla pro rok 2016 takto:

Cena tepelné energie, produktů a služeb

Při dodávce tepelné energie v lokalitě Kopřivnice bude uplatněna od 1. 1. 2016 předběžná cena za dodávku tepla, stanovená dle Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2015 ze dne 6. listopadu 2015 ve znění pozdějších předpisů takto:

Předběžná cena tepla pro vytápění a ohřev teplé vody 

a)           V místě předání z rozvodu tepla                                 372,95  Kč/GJ bez DPH

b)           V místě předání z objektové předávací stanice       460,06  Kč/GJ bez DPH

c)           K ceně tepla a studené vody bude dopočtena DPH dle platných předpisů  

[10. 07. 2015]

Letní odstávka

Kopřivnice dne 10.7.2015

Na základě informace od dodavatele tepla společnosti KOMTERM Morava s.r.o. o letní odstávce sdělujeme našim odběratelům, že dodávka tepla a teplé vody bude přerušena 

ve středu 29.7.2015 ve večerních hodinách.

Dodávka tepla a teplé vody bude opětovně zahájena

v neděli 2.8.2015 ve večerních hodinách.

Ing. Igor Kocurek

jednatel společnosti

[01. 06. 2015]

Změna kontaktů

Upozorňujeme na změnu kontaktů – stránka „Kontakty“

[30. 04. 2015]

TEPLO Kopřivnice a KOMTERM, a.s. získali cenu Projekt roku 2014

V Hradci Králové dne 22. 4. 2015

Z tiskové zprávy Teplárenského sdružení České republiky.

(Celý text tiskové zprávy: Projekty_roku_2014_vyhodnoceni Logo Acrobar reader)

Tradiční vyhlášení výsledků 13. ročníku Projektů roku proběhlo při slavnostním večeru Dnů teplárenství a energetiky v Tereziánském dvoře v Hradci Králové. Ceny vítězným Projektům roku ve čtyřech soutěžních kategoriích předal předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Mirek Topolánek, který uvedl: „Jsem rád, že i letos nebyl výběr jednoduchý, protože se přihlásila řada kvalitních projektů. To ukazuje, že i přes obecně velmi složitou situaci v energetice se v teplárenství stále daří dělat investice, které mají významný přínos pro životní prostředí našich měst a obcí.“

Titul Projekt roku v soustavách zásobování teplem a chladem za rok 2014 získaly:

Kategorie: Rozvoj a využití kombinované výroby elektřiny a tepla a obnovitelných zdrojů energie

KOMTERM, a.s. a TEPLO Kopřivnice s.r.o.: Výstavba nového zdroje na biomasu a modernizace soustavy zásobování teplem v Kopřivnici

Na přelomu let 2013 a 2014 byl v Kopřivnici spuštěn nový kotel spalující biomasu. Tím byl završen proces ekologizace a optimalizace výroby tepelné energie v místní teplárně, který společnost KOMTERM Morava započala v Kopřivnici už v roce 2005. V září pak byla společnosti KOMTERM podepsána s městem Kopřivnice 13letá smlouva na dodávku tepla, přičemž město zrekonstruovalo svoje rozvody, které vlastní a spravuje společnost TEPLO Kopřivnice. Zrekonstruováno a vybudováno bylo 14 km nových tepelných rozvodů, 178 nových kompaktních předávacích stanic a připojeno bylo dalších 26 nových odběrných míst. Projekt je modelovým příkladem spolupráce soukromého a veřejného sektoru.

Podrobnější informace o soutěži Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem a obsáhlý archiv soutěže najdete na internetových stránkách Teplárenského sdružení ČR: http://www.tscr.cz

v sekci Aktivity − Projekt roku

V1-102        Diplom_TEPLO_2014

 
 
 
 
TEPLO Kopřivnice s.r.o.