Aktuality

[10. 07. 2015]

Letní odstávka

Kopřivnice dne 10.7.2015

Na základě informace od dodavatele tepla společnosti KOMTERM Morava s.r.o. o letní odstávce sdělujeme našim odběratelům, že dodávka tepla a teplé vody bude přerušena 

ve středu 29.7.2015 ve večerních hodinách.

Dodávka tepla a teplé vody bude opětovně zahájena

v neděli 2.8.2015 ve večerních hodinách.

Ing. Igor Kocurek

jednatel společnosti

[01. 06. 2015]

Změna kontaktů

Upozorňujeme na změnu kontaktů – stránka „Kontakty“

[30. 04. 2015]

TEPLO Kopřivnice a KOMTERM, a.s. získali cenu Projekt roku 2014

V Hradci Králové dne 22. 4. 2015

Z tiskové zprávy Teplárenského sdružení České republiky.

(Celý text tiskové zprávy: Projekty_roku_2014_vyhodnoceni Logo Acrobar reader)

Tradiční vyhlášení výsledků 13. ročníku Projektů roku proběhlo při slavnostním večeru Dnů teplárenství a energetiky v Tereziánském dvoře v Hradci Králové. Ceny vítězným Projektům roku ve čtyřech soutěžních kategoriích předal předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Mirek Topolánek, který uvedl: „Jsem rád, že i letos nebyl výběr jednoduchý, protože se přihlásila řada kvalitních projektů. To ukazuje, že i přes obecně velmi složitou situaci v energetice se v teplárenství stále daří dělat investice, které mají významný přínos pro životní prostředí našich měst a obcí.“

Titul Projekt roku v soustavách zásobování teplem a chladem za rok 2014 získaly:

Kategorie: Rozvoj a využití kombinované výroby elektřiny a tepla a obnovitelných zdrojů energie

KOMTERM, a.s. a TEPLO Kopřivnice s.r.o.: Výstavba nového zdroje na biomasu a modernizace soustavy zásobování teplem v Kopřivnici

Na přelomu let 2013 a 2014 byl v Kopřivnici spuštěn nový kotel spalující biomasu. Tím byl završen proces ekologizace a optimalizace výroby tepelné energie v místní teplárně, který společnost KOMTERM Morava započala v Kopřivnici už v roce 2005. V září pak byla společnosti KOMTERM podepsána s městem Kopřivnice 13letá smlouva na dodávku tepla, přičemž město zrekonstruovalo svoje rozvody, které vlastní a spravuje společnost TEPLO Kopřivnice. Zrekonstruováno a vybudováno bylo 14 km nových tepelných rozvodů, 178 nových kompaktních předávacích stanic a připojeno bylo dalších 26 nových odběrných míst. Projekt je modelovým příkladem spolupráce soukromého a veřejného sektoru.

Podrobnější informace o soutěži Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem a obsáhlý archiv soutěže najdete na internetových stránkách Teplárenského sdružení ČR: http://www.tscr.cz

v sekci Aktivity − Projekt roku

V1-102        Diplom_TEPLO_2014

[29. 03. 2015]

Kalkulace konečné ceny tepla za rok 2014

Valná hromada společnosti TEPLO Kopřivnice s.r.o. schválila  kalkulaci konečné ceny tepla za rok 2014. Na základě této kalkulace byly zákazníkům společnosti vystaveny faktury za dodávku tepla za období roku 2014.

Podklady pro konečnou kalkulaci tepla:     Kalkulace ceny tepla 2014 Logo Acrobar reader

[10. 02. 2015]

Vyúčtování dodávky tepla 2014

Kopřivnice 10.2.2015

Společnost TEPLO Kopřivnice s.r.o. v roce 2014 uvedla do provozu projekt „Modernizace tepelných sítí města Kopřivnice“. Realizací tohoto projektu dochází v systému CZT k zásadním změnám, které se promítnou i do způsobu fakturace. Pro naše zákazníky jsme připravili souhrnou informaci o těchto změnách. Ke stažení je zde Logo Acrobar reader

[18. 12. 2014]

Předběžná cena tepla pro rok 2015

Valná hromada společnosti TEPLO Kopřivnice s.r.o. dne 17.12.2014 schválila kalkulaci předběžné ceny tepla pro rok 2015 takto:

Cena tepelné energie, produktů a služeb

Při dodávce tepelné energie v lokalitě Kopřivnice bude uplatněna od 1. 1. 2015 předběžná cena za dodávku tepla, stanovená dle Cenového výměru Energetického regulačního úřadu č. 2/2012 ze dne 1. 11. 2013 ve znění pozdějších předpisů takto:

Předběžná cena tepla pro vytápění a ohřev teplé vody 

a)           V místě předání z rozvodu tepla                           420,17  Kč/GJ bez DPH

b)           V místě předání z objektové předávací stanice       514,29  Kč/GJ bez DPH

c)           K ceně tepla a studené vody bude dopočtena DPH dle platných předpisů   

[09. 10. 2014]

Informace pro odběratele tepla ze soustavy CZT

Kopřivnice 9.10.2014

V rámci rekonstrukce tepelných sítí města došlo k vypuštění topných systémů v objektech odběratelů. Společnost Teplo Kopřivnice žádá odběratele o spolupráci při zajištění jejich plného provozu – pro správnou funkci je potřeba odvzdušnit radiátory všech nájemců, tzn. otevřít ventily na maximum. Odvzdušnění soustavy je nejúčinnější v době odstávky systému, tedy ideálně v odpoledních hodinách při venkovních teplotách nad 15°C.

Případné nedostaky systému hlaste prosím přímo zástupcům zhotovitele Hochtief CZ:
Ing. Petr Szotkowski – petr.szotkowski@hochtief.cz, +420 733 165 326
a Ing. Michal Lochman +420 725 404 464.

Informace_pro_odberatele   Logo Acrobar reader

Vyhláška 194/2007_Sb    Logo Acrobar reader

[18. 02. 2014]

Konečná cena tepla za rok 2013

Kopřivnice 18.2.2014

Valná hromada společnosti TEPLO Kopřivnice s.r.o. schválila na svém jednání dne 17.2.2014 kalkulaci konečné ceny tepla za rok 2013. Na základě této kalkulace byly zákazníkům společnosti vystaveny faktury za dodávku tepla za období roku 2013. Konečné vyúčtování – pro většinu odběratelů se jedná o vratku přeplatků záloh – proběhne do poloviny března 2014.

Bližší informace o kalkulaci cena tepla: Logo Acrobar reader Kalkulace ceny tepla 2013

[18. 12. 2013]

Předběžná cena tepla 2014

Valná hromada společnosti TEPLO Kopřivnice s.r.o. dne 16.12.2013 schválila kalkulaci předběžné ceny tepla pro rok 2014 takto:

Cena tepelné energie, produktů a služeb

Při dodávce tepelné energie pro odběrná místa a dodávková množství, sjednaná touto smlouvou, bude uplatněna od 1. 1. 2014 předběžná cena za dodávku (ve sjednaném místě předání), stanovená dle Cenového výměru Energetického regulačního úřadu č. 2/2012 ze dne 1. 11. 2013 ve znění pozdějších předpisů takto:

a)    Předběžná cena tepla pro vytápění                         544,69  Kč/GJ bez DPH

b)    Předběžná cena tepla pro ohřev teplé vody              503,60  Kč/GJ bez DPH

c)    Cena suroviny studené vody pro výrobu teplé vody je stanovena dle aktuálního platného ceníku dodavatele Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.

d)    K ceně tepla a studené vody bude dopočtena DPH dle platných předpisů 

Dokument ke stažení   Předběžná cena tepla pro rok 2014  Logo Acrobar reader

[16. 10. 2013]

Zahájení realizace projektu Modernizace CZT Kopřivnice

V Kopřivnici 16.10.2013

Dne 10.10.2013 bylo zhotoviteli HOCHTIEF CZ a.s.  předáno staveniště stavby Modernizace tepelných sítí města Kopřivnice.

Dle sdělení zhotovitele budou výkopové práce zahájeny dne 18.10.2013.

Bližší informace o zahájení stavby jsou uvedeny zde Logo Acrobar reader   Zahájení realizace

Informace o realizaci přináší i stránky města Kopřivnice

 
 
 
 
TEPLO Kopřivnice s.r.o.