Aktuality

[09. 10. 2014]

Informace pro odběratele tepla ze soustavy CZT

Kopřivnice 9.10.2014

V rámci rekonstrukce tepelných sítí města došlo k vypuštění topných systémů v objektech odběratelů. Společnost Teplo Kopřivnice žádá odběratele o spolupráci při zajištění jejich plného provozu – pro správnou funkci je potřeba odvzdušnit radiátory všech nájemců, tzn. otevřít ventily na maximum. Odvzdušnění soustavy je nejúčinnější v době odstávky systému, tedy ideálně v odpoledních hodinách při venkovních teplotách nad 15°C.

Případné nedostaky systému hlaste prosím přímo zástupcům zhotovitele Hochtief CZ:
Ing. Petr Szotkowski – petr.szotkowski@hochtief.cz, +420 733 165 326
a Ing. Michal Lochman +420 725 404 464.

Informace_pro_odberatele   Logo Acrobar reader

Vyhláška 194/2007_Sb    Logo Acrobar reader

[18. 02. 2014]

Konečná cena tepla za rok 2013

Kopřivnice 18.2.2014

Valná hromada společnosti TEPLO Kopřivnice s.r.o. schválila na svém jednání dne 17.2.2014 kalkulaci konečné ceny tepla za rok 2013. Na základě této kalkulace byly zákazníkům společnosti vystaveny faktury za dodávku tepla za období roku 2013. Konečné vyúčtování – pro většinu odběratelů se jedná o vratku přeplatků záloh – proběhne do poloviny března 2014.

Bližší informace o kalkulaci cena tepla: Logo Acrobar reader Kalkulace ceny tepla 2013

[18. 12. 2013]

Předběžná cena tepla 2014

Valná hromada společnosti TEPLO Kopřivnice s.r.o. dne 16.12.2013 schválila kalkulaci předběžné ceny tepla pro rok 2014 takto:

Cena tepelné energie, produktů a služeb

Při dodávce tepelné energie pro odběrná místa a dodávková množství, sjednaná touto smlouvou, bude uplatněna od 1. 1. 2014 předběžná cena za dodávku (ve sjednaném místě předání), stanovená dle Cenového výměru Energetického regulačního úřadu č. 2/2012 ze dne 1. 11. 2013 ve znění pozdějších předpisů takto:

a)    Předběžná cena tepla pro vytápění                         544,69  Kč/GJ bez DPH

b)    Předběžná cena tepla pro ohřev teplé vody              503,60  Kč/GJ bez DPH

c)    Cena suroviny studené vody pro výrobu teplé vody je stanovena dle aktuálního platného ceníku dodavatele Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.

d)    K ceně tepla a studené vody bude dopočtena DPH dle platných předpisů 

Dokument ke stažení   Předběžná cena tepla pro rok 2014  Logo Acrobar reader

[16. 10. 2013]

Zahájení realizace projektu Modernizace CZT Kopřivnice

V Kopřivnici 16.10.2013

Dne 10.10.2013 bylo zhotoviteli HOCHTIEF CZ a.s.  předáno staveniště stavby Modernizace tepelných sítí města Kopřivnice.

Dle sdělení zhotovitele budou výkopové práce zahájeny dne 18.10.2013.

Bližší informace o zahájení stavby jsou uvedeny zde Logo Acrobar reader   Zahájení realizace

Informace o realizaci přináší i stránky města Kopřivnice

[26. 08. 2013]

Veřejná zakázka – uzavření smlouvy

Kopřivnice 26.8.2013

Na základě výsledku výběrového řízení na zakázku „Modernizace CZT Kopřivnice – Modernizace tepelných sítí města Kopřivnice“ uzavřela společnost TEPLO Kopřivnice s.r.o. dne 20.8.2013 smlouvu o dílo s vítězným uchazečem firmou HOCHTIEF CZ a. s.

Při této příležitosti společnost TEPLO Kopřivnice s.r.o a HOCHTIEF CZ a. s. vydaly společnou tiskovou zprávu.

Text zprávy je ke stažení zde Logo Acrobar reader   Tisková zpráva

Informace o veřejné zakázce jsou zveřejněny zde

[06. 06. 2013]

Topení po ukončení topného období

Kopřivnice 6.6.2013

K možnostem vytápění v období po ukončení topného období se v článku pro Kopřivnické noviny vyjádřil ředitel spolenosti Ing. Igor Kocurek.

Text článku Logo Acrobar reader  je    zde   

[27. 05. 2013]

Veřejná zakázka

Kopřivnice 29.4.2013

Společnost TEPLO Kopřivnice vyhlásila veřejnou zakázku „Modernizace CZT Kopřivnice – Modernizace tepelných sítí města Kopřivnice“

Bližší informace o zakázce jsou na stránkách:

Věstník veřejných zakázek „Oznámení o zakázce – veřejné služby“

Profil zadavatele

[15. 05. 2013]

Smlouva o spolupráci

Kopřivnice 15.5.2013

Tisková zpráva společnosti TEPLO Kopřivnice s.r.o. o uzavření smlouvy o spolupráci mezi společnostmi TEPLO Kopřivnice s.r.o. a Komterm a.s.

 Logo Acrobar reader   Text tiskového prohlášení

[05. 03. 2013]

Spolupráce TEPLO Kopřivnice a KOMTERM

 Kopřivnice 4.3.2013

Tisková zpráva společnosti TEPLO Kopřivnice s.r.o. o jednání o spolupráci mezi společnostmi TEPLO Kopřivnice s.r.o. a Komterm.

 Logo Acrobar reader   Text tiskového prohlášení

[26. 02. 2013]

Konečná cena tepla za rok 2012

Kopřivnice 28.2.2013

Valná hromada společnosti TEPLO Kopřivnice s.r.o. schválila na svém jednání dne 14.2.2013 kalkulaci konečné ceny tepla za rok 2012. Na základě této kalkulace byly zákazníkům společnosti vystaveny faktury za dodávku tepla za období roku 2012. Konečné vyúčtování – pro většinu odběratelů se jedná o vratku přeplatků záloh – proběhne do poloviny března 2013.

Bližší informace o kalkulaci cena tepla:    Logo Acrobar reader  Kalkulace cena tepla 2012

 
 
 
 
TEPLO Kopřivnice s.r.o.